Binh Dinh - Nam Dinh Score 2023
V-League
Fr 05:27
Binh Dinh
(04.)
1
Nam Dinh
(05.)
1
V-League
Fr 04:25
Binh Dinh
(04.)
0
Nam Dinh
(05.)
1
» Vietnam » V-League » Binh Dinh - Nam Dinh
  Match Story Updates, Goal Videos and Summary Clips
Fr 05:27
Binh Dinh
(04.)
1
Nam Dinh
(05.)
1
Fr 04:25
Binh Dinh
(04.)
0
Nam Dinh
(05.)
1
What will you find on this page?

Watch the replay and highlights of Binh Dinh - Nam Dinh (1:1) from the V-League. You will be surprised...

  Events
Nam Dinh
0 - 1
25'
Samuel Nnamani
Rafaelson
72'
1 - 1
18'
Hoàng Xuân Tân
Hoàng Lý Công Mạc Hồng Quân
34'
Cao Văn Triền Viktor Le
46'
46'
Mai Xuân Quyết Trần Ngọc Sơn
46'
Nguyễn Đình Sơn Hoàng Xuân Tân
Huỳnh Tiến Đạt Nghiêm Xuân Tú
65'
73'
Dominic Vinicius Samuel Nnamani
Đỗ Thanh Thịnh Lê Ngọc Bảo
78'
81'
Nguyễn Hạ Long Dương Thanh Hào
86'
Đinh Viết Tú Ngô Hoàng Thịnh
  Match Statistic
Nam Dinh
 • 49%
  Possession Time
  51%
 • 08
  Total Shots
  06
 • 80
  Dangerous Attacks
  53
 • 82
  Total Attacks
  68
 • 07
  Corners
  01
 • Binh Dinh
  stats.other.minutes_played
  stats.shots
  stats.passing.passes
  stats.passing.passes_accuracy
  stats.defense
  stats.fouls
  G
  Văn Lâm Đặng
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Adriano Schmidt
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Marlon Rangel de Almeida
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Thanh Thịnh Đỗ
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Văn Thuận Đỗ
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Văn Triền Cao
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Văn Thành Phạm
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Hồng Quân Mạc
  56'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Hoàng Anh Lý Công
  34'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Tiến Đạt Huỳnh
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Rafaelson Bezerra Fernandes
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Đức Chinh Hà
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  Nam Dinh
  stats.other.minutes_played
  stats.shots
  stats.passing.passes
  stats.passing.passes_accuracy
  stats.defense
  stats.fouls
  G
  Nguyên Mạnh Trần
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Hữu Tuấn Nguyễn
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Văn Khánh Hoàng
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Hồng Duy Nguyễn Phong
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  D
  Thanh Hào Dương
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Ngọc Sơn Trần
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Xuân Tân Hoàng
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Đức Huy Phạm
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  M
  Hoàng Thịnh Ngô
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Onyedikachuwu Nnamani
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
  A
  Hêndrio Araújo da Silva
  90'
  /
  0
  00%
  -
  -
    Squad Details
  Nam Dinh
  Lineup
  Văn Lâm Đặng
  G
  N. Mạnh Trần
  M. Rangel de Almeida -
  Adriano Schmidt -
  Thanh Thịnh Đỗ ← (78.)
  D
  H. Duy Nguyễn Phong -
  Văn Khánh Hoàng -
  Hữu Tuấn Nguyễn -
  Thanh Hào Dương ← (81.) -
  Hạ Long Nguyễn → (81.) -
  Viết Tú Đinh → (86.)
  Văn Thành Phạm -
  Văn Thuận Đỗ -
  H. Anh Lý Công ← (34.) -
  Văn Triền Cao ← (46.) -
  Hồng Quân Mạc → (34.) -
  Viktor Le → (46.) -
  Xuân Tú Nghiêm → (65.) -
  Ngọc Bảo Lê → (78.)
  M
  Đức Huy Phạm -
  Xuân Tân Hoàng ← (46.) -
  Ngọc Sơn Trần ← (46.) -
  Hoàng Thịnh Ngô ← (86.) -
  Đình Sơn Nguyễn → (46.) -
  Xuân Quyết Mai → (46.)
  Đức Chinh Hà -
  R. Bezerra Fernandes -
  Tiến Đạt Huỳnh ← (65.)
  A
  H. Araújo da Silva -
  O. Nnamani ← (73.) -
  D. Vinicius Eberechukwu Uzoukwu → (73.)
  Bench
  M. Hoàng Trần Đình
  G
  Đức Dũng Trần
  Tiến Duy Nguyễn -
  Văn Thái Trần
  D
  Đức Huy Ngô -
  Hạ Long Nguyễn → (81.) -
  Viết Tú Đinh → (86.)
  Ngọc Tín Phan -
  Đức Hữu Nguyễn -
  Hồng Quân Mạc → (34.) -
  Viktor Le → (46.) -
  Xuân Tú Nghiêm → (65.) -
  Ngọc Bảo Lê → (78.)
  M
  Đ. Mạnh Nguyễn -
  Mạnh Hùng Trần -
  Đình Sơn Nguyễn → (46.) -
  Xuân Quyết Mai → (46.)
  A
  D. Vinicius Eberechukwu Uzoukwu → (73.)
  Coaches
  Đ. Nguyễn
  H. Vũ
    Vietnam ≫ V-League
  Round 09
  Fr 26/5 04:00
  Fr 26/05
  0 - 1
  25'
  Samuel Nnamani
  Rafaelson
  72'
  1 - 1
  18'
  Hoàng Xuân Tân
  Hoàng Lý Công Mạc Hồng Quân
  34'
  Cao Văn Triền Viktor Le
  46'
  46'
  Mai Xuân Quyết Trần Ngọc Sơn
  46'
  Nguyễn Đình Sơn Hoàng Xuân Tân
  Huỳnh Tiến Đạt Nghiêm Xuân Tú
  65'
  73'
  Dominic Vinicius Samuel Nnamani
  Đỗ Thanh Thịnh Lê Ngọc Bảo
  78'
  81'
  Nguyễn Hạ Long Dương Thanh Hào
  86'
  Đinh Viết Tú Ngô Hoàng Thịnh
 • 49%
  Possession Time
  51%
 • 80
  Dangerous Attacks
  53
 • 08
  Total Shots
  06
 • 07
  Corners
  01
 • 0 - 1
  13'
  Nguyễn Trọng Hoàng
  Lê Văn Đô
  54'
  1 - 1
  Jhon Cley
  65'
  2 - 1
  46'
  Hồ Văn Cường Thái Bá Sang
  Trần Văn Trung Tô Văn Vũ
  56'
  Vũ Văn Thanh
  58'
  60'
  Trần Đình Hoàng
  60'
  Phạm Xuân Mạnh
  61'
  Phan Xuân Đại
  68'
  Trần Đình Tiến Đinh Xuân Tiến
  Đỗ Sỹ Huy Patrik Le Giang
  72'
  80'
  Mai Sỹ Hoàng Trần Đình Hoàng
  80'
  Đặng Văn Lắm Văn Huy Vương
  Lê Văn Đô Nguyễn Xuân Nam
  85'
  Vũ Văn Thanh Sầm Ngọc Đức
  85'
 • 53%
  Possession Time
  47%
 • 17
  Total Shots
  11
 • 05
  Corners
  05
 • Fr 26/5 05:15
  Fr 26/05
  Nguyễn Hải Huy
  13'
  1 - 0
  1 - 1
  56'
  Jairo Rodrigues
  (11m) Carlos Fernández
  69'
  2 - 1
  Phạm Mạnh Hùng
  06'
  Triệu Việt Hưng
  18'
  Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Hữu Sơn
  46'
  46'
  Trần Văn Tùng Nguyễn Đức Cường
  Triệu Việt Hưng
  48'
  Đặng Văn Tới
  48'
  78'
  Tiến Anh Lê Nguyễn Thanh Thụ
  78'
  Võ Út Cường Phạm Trùm Tỉnh
  84'
  R. Ha Yago Ramos
  Lương Hoàng Nam Văn Nguyễn
  89'
 • 57%
  Possession Time
  43%
 • 49
  Dangerous Attacks
  53
 • 12
  Total Shots
  06
 • 00
  Corners
  04
 • Sa 03:00
  Sa 03:00
  Nguyễn Tiến Linh
  73'
  1 - 0
  1 - 1
  82'
  Nguyễn Văn Tùng
  32'
  Marcão Silva
  Nguyễn Thành Lộc
  33'
  36'
  Nguyễn Văn Tùng Vũ Minh Tuấn
  Nguyễn Thành Lộc Nguyễn Thanh Thảo
  46'
  Rimario Gordon
  53'
  Nguyễn Thanh Thảo
  64'
  Nguyễn Thanh Thảo
  65'
  Tống Anh Tỷ Nguyễn Tiến Linh
  66'
  69'
  Phạm Thành Lương Lê Văn Xuân
  74'
  Vũ Tiến Long Marcão Silva
  75'
  Phạm Thành Lương
  Đoàn Hải Quân Lưu Tự Nhân
  78'
  Đoàn Tuấn Cảnh D. Steven Thanh
  82'
  Minh Trần
  82'
  89'
  Nguyễn Thành Chung
  Trần Đình Khương
  90'+1
 • 45%
  Possession Time
  55%
 • 66
  Dangerous Attacks
  74
 • 05
  Total Shots
  12
 • 04
  Corners
  07
 • 0 - 1
  65'
  Brandão
  Rodrigo Dias
  70'
  1 - 1
  Phi Hoang Nguyen Minh Tuan Ha
  46'
  Anh Tuan Dang Tran Quach Tan Giang
  46'
  48'
  Dụng Quang Nho
  57'
  Trần Đình Bảo Dụng Quang Nho
  64'
  Nguyễn Quốc Việt Châu Ngọc Quang
  64'
  Đinh Thanh Bình Paollo
  65'
  Paollo
  Van Bieu Phan
  69'
  Minh Tam Hoang Nhat Minh Dao
  90'+2
  90'+1
  A Hoàng Nguyễn Thanh Nhân
  90'+1
  Lê Hữu Phước Trần Minh Vương
 • 47%
  Possession Time
  53%
 • 82
  Dangerous Attacks
  79
 • 07
  Total Shots
  07
 • 02
  Corners
  05
 • 0 - 1
  12'
  Victor Mansaray
  Thanh Trung Dinh
  30'
  1 - 1
  1 - 2
  45'+2
  Hoàng Vũ Samson
  1 - 3
  47'
  Victor Mansaray
  Zé Paulo
  63'
  2 - 3
  72'
  J. Campbell
  (11m) Thanh Trung Dinh
  74'
  3 - 3
  Van Long Pham
  90'+6
  4 - 3
  Diallo Van Duc Nguyen
  60'
  Xuan Hung Nguyen Vũ Quang Nam
  60'
  71'
  Trần Thanh Bình Uông Ngọc Tiến
  Trần Văn Công Xuan Toan Ngo
  82'
  Nguyễn Ngọc Thắng Van Long Pham
  82'
  85'
  Phạm Hữu Nghĩa
  86'
  Nguyễn Tăng Tiến Trần Hoàng Phúc
  90'+2
  Nguyễn Vũ Tín D. Green
 • 57%
  Possession Time
  43%
 • 75
  Dangerous Attacks
  35
 • 17
  Total Shots
  08
 • 07
  Corners
  02
 • Su 04:00
  Su 04:00
  Nguyễn Hữu Dũng
  30'
  1 - 0
  1 - 1
  35'
  J. Abdumuminov
  1 - 2
  50'
  Dương Văn Hào
  Gustavo Santana
  73'
  2 - 2
  Gustavo Santana
  88'
  3 - 2
  36'
  Bùi Duy Thường
  42'
  Vũ Văn Quyết Bùi Duy Thường
  46'
  Trần Danh Trung Nguyễn Đức Hoàng Minh
  46'
  Dương Văn Hào Nguyễn Hữu Thắng
  Sy Nam Nguyen Lê Quốc Phương
  59'
  Lâm Ti Phông Nguyễn Trọng Hùng
  66'
  Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Thái Sơn
  66'
  74'
  J. Abdumuminov
  78'
  Khuất Văn Khang Trương Tiến Anh
  78'
  Trương Văn Thiết Cao Trần Hoàng Hùng
  Nguyễn Trọng Hùng
  80'
  Lê Phạm Thành Long Trịnh Văn Lợi
  90'+3
  Mit A Doãn Ngọc Tân
  90'+3
 • 55%
  Possession Time
  45%
 • 97
  Dangerous Attacks
  39
 • 20
  Total Shots
  05
 • 11
  Corners
  00
 • 01.
  (01.)
  22
  +09
  19:10
  06-04-00
  10
  02.
  (02.)
  18
  +10
  21:11
  05-03-02
  10
  03.
  (03.)
  16
  +05
  15:10
  04-04-02
  10
  04.
  (04.)
  15
  +00
  14:14
  04-03-03
  10
  05.
  (05.)
  15
  -01
  09:10
  03-06-01
  10
  06.
  (06.)
  14
  +01
  16:15
  03-05-02
  10
  07.
  (07.)
  14
  +01
  11:10
  03-05-02
  10
  08.
  (08.)
  13
  +02
  14:12
  02-07-01
  10
  09.
  (09.)
  12
  -02
  11:13
  02-06-02
  10
  10.
  (10.)
  11
  -02
  10:12
  02-05-03
  10
  11.
  (11.)
  9
  -03
  11:14
  01-06-03
  10
  12.
  (12.)
  7
  -06
  18:24
  02-01-07
  10
  13.
  (13.)
  6
  -06
  09:15
  00-06-04
  10
  14.
  (14.)
  5
  -08
  06:14
  00-05-05
  10
   
  Referee
  Referee
  ?. Nguyễn
   
  Venue
  Name
  Sân vận động Qui Nhơn
  Capacity
  25000
  City
  Quy Nhon
  Address
  Lê Hồng Phong
  Surface
  Grass
   
  Weather
  Temperature
  25.9
  Clouds
  54%
  Wind Speed
  5.35 m/s
  Humidity
  88%
  Pressure
  1009

  Binh Dinh - Nam Dinh Score. Where to watch highlights FREE?

  Watch the replay and highlights of Binh Dinh - Nam Dinh (1:1) from the V-League. You will be surprised...